Canto 32

A první anděl zapěl sladkým hlasem
řka: Ave Maria gratia plena,
svá křídla rozpjal před ní tkaná jasem.

Canto 33

Zde pochodní polední usmívá se
tvá láska na nás, lidem v zemské rmuti
jsi věčné naděje zdroj živý zase.

Tys velká, vše tvé zmůže pokynutí,
že milost kdo bez tebe v světě žádá,
si přeje lítati však bez perutí.

Leč dobrota tvá nepomáhá ráda
jen tomu, kdo tě prosí; často rojí
se sama, dlaň než k modlitbě se skládá.

Se soucitem se milosrdí pojí
a velkomyslnost, šlechetnost čirá;
ba dobrotu všech tvorů zoveš svojí.

Teď prosí tento, který z všehomíra
vzlet nejdolejší strže a zřel žití
všech duchů posloupně a k tobě zírá;

Ó milostí svou rač jej posilniti,
by ještě výše k poslednímu blahu
moh’ smrtelným se zrakem odvážiti!