33.142
Já vracel jsem se z přesvatých vln pěny
tak obrozen, jak stromky z jara vezdy
mladistvým listím jsou zas omlazeny,
čist, uzpůsoben vyjít mezi hvězdy.