OLYMPUS DIGITAL CAMERA

28 To kout je nejnižší a nejtajnější
29 a nejvíc nebes vzdálen je i vzduchu.
30 Znám dobře cestu – strach svůj ukonejši!
31 Bahnisko, nad nímž všude plno puchu,
32 zde obepíná toto město bolů,
33 kam proniknouti nelze bez rozruchu.“
34 Co ještě řekl, když jsme stáli spolu,
35 už nevím, neboť moje oči tkvěly
36 na věži, jež má římsy na vrcholu,
37 kde napřímeny v ohni vzhůru čněly
38 tři furie, ty rvavé družky ďasů…