133 Vůdce a já jsme touto dírou dále
134 zpět na svět jasný šli a nepopřáli
135 si k odpočinku ani chvilky malé.
136 On prvý, druhý já jsme výš se brali,
137 dokud jsem věci krásné nad podjezdy
138 nebeské báně neshléd‘ průrvou skály;
139 tu vyšli jsme a viděli zas hvězdy.