OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19 Já viděl nahých duší celé řady,
20 jež bědně všechny naříkaly bolem,
21 však každou jak by vládly jiné řády.
22 Ležely jedny na tom písku holém,
23 zas jiné krčily se v beznaději
24 a jiné stále obcházely kolem.
25 Nejvíc je těch, jež takto obcházejí,
26 a méně těch, jež na břiše tu leží,
27 však nářek jejich skučí nejbědněji.
28 A na tu poušť, již přehlédnout lze stěží,
29 dštil oheň planoucími krůpějemi,
30 jako když v horách za bezvětří sněží.
31 Jak Alexander s voji svými všemi
32 v Indii přitáh‘ pod oblaka žhavá,
33 plameny viděl padati, až k zemi
34 a nařídil, ať vojsko udupává
35 ty jiskry, aby neslily se spolu
36 v ohniska žáru nezdolná a dravá,
37 tak zde se oheň ,věčný spouštěl dolů,
38 až písek hořel jím, jak pod ocelí
39 troud vznítí se, a rostla prudkost bolů.