My přišli tam již v tichém zamyšlení,
kde mnil jsem, že jsme dříve otvor zhledli
jak trhlinu v zdi; k mému překvapení

Tam byla brána, k ní tři stupně vedly,
a každý barvy jiné, tam též vrátný
bez hnutí byl; mé oči výš se zvedly,

Jak víc a víc jsem otvíral zrak matný
On seděl nejvýš, střeže tyto prahy;
však jeho tvář snést, tak jsem nebyl statný.

Ve pravici své třímal on meč nahý,
zkad sršely tak blesky, že výš k schodu
zrak upřít byly marné moje snahy