Ráj – zpěv 32-33

Ráj – zpěv 32-33

Canto 32 A první anděl zapěl sladkým hlasem řka: Ave Maria gratia plena, svá křídla rozpjal před ní tkaná jasem. Canto 33 Zde pochodní polední usmívá se tvá láska na nás, lidem v zemské rmuti jsi věčné naděje zdroj živý zase. Tys velká, vše tvé zmůže pokynutí, že...
Ráj – zpěv 28

Ráj – zpěv 28

Bod viděl jsem, plál v čistém světle ryze, že oko bylo oslněno v jase a zavřelo se ostrosti té cizé….. V té vzdálenosti jak od kola svého je světlo, které kolo způsobuje, když nejhustší jest pára štítem jeho, Kruh ohnivý kol bodu pohybuje se prudce, takže pohyb,...
Očistec – zpěv 16

Očistec – zpěv 16

Tma pekel a noc světla oloupená, kdy nebem hvězdná záře nezaplála, a obloha kdy nejvíc zatažena, V tak hustý závoj zrak můj sotva jala, a nepříjemná byla mému citu, jak dým, v němž krajina zde celá stála, Zrak otevřít jsem nemoh’ světla svitu; tož průvodce můj věrný,...
Očistec – zpěv 9

Očistec – zpěv 9

My přišli tam již v tichém zamyšlení, kde mnil jsem, že jsme dříve otvor zhledli jak trhlinu v zdi; k mému překvapení Tam byla brána, k ní tři stupně vedly, a každý barvy jiné, tam též vrátný bez hnutí byl; mé oči výš se zvedly, Jak víc a víc jsem otvíral zrak matný...
Očistec – zpěv 2

Očistec – zpěv 2

A jak před jitra vzchodem často skvěje se krví Mars v par hustých mračné řase, tak v západ, kde se povrch moře chvěje, Se zjevilo (kéž uvidím je zase!) tak prudké světlo, nad vodou se hnalo, že s žádným letem ptáka nesrovná se. Co zrak od něho jsem odvrátil málo, bych...
Peklo – zpěv 34

Peklo – zpěv 34

133 Vůdce a já jsme touto dírou dále 134 zpět na svět jasný šli a nepopřáli 135 si k odpočinku ani chvilky malé. 136 On prvý, druhý já jsme výš se brali, 137 dokud jsem věci krásné nad podjezdy 138 nebeské báně neshléd‘ průrvou skály; 139 tu vyšli jsme a viděli...