Projevené i neprojevené

Projevené i neprojevené

[Show slideshow] „Projevené i neprojevené“ – 80×80 cm, akryl se strukturami, 6 / 2018...
Na horizontu

Na horizontu

[Show slideshow] „Na horizontu“ – 50×100 cm, akryl se strukturami, 4 / 2018...
Bez hranic

Bez hranic

[Show slideshow] „Bez hranic“ – 80×60 cm, akryl se strukturami, 7 / 2018...
Svatý Grál

Svatý Grál

[Show slideshow] „Svatý Grál“ – 80 x 120 cm, akryl se strukturami, 2018...
Vítr změn

Vítr změn

[Show slideshow] „Vítr změn“ – 80×60 cm, akryl se strukturami, 10/ 2018...
Nebeská řeka

Nebeská řeka

[Show slideshow] „Nebeská řeka“ 80x60cm, akryl se strukturami, 2018...